26. september 2017 - 15:00 till 17:00
Hörsal D, Lindellhallen, Umeå universitet
Dela med dig på:

Hur bekämpa terrorism och parallellsamhällen? | tisdag, 26. september 2017

Välkommen på seminarium tisdag den 26 september!
Hörsal D, Lindellhallen på Umeå Universitet

Forskaren Magnus Norell samtalar om hoten mot ett demokratiskt
samhälle och en sekulär stat - samt hur dessa kan försvaras.

- - - - - - - - - -

Magnus Norell är forskare och har specialiserat sig på frågor
som rör terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern,
Nordafrika och Centralasien.

Norell har skrivit boken ”Kalifatets återkomst - orsaker och
konsekvenser” om militant islamism och framväxten av Islamiska
Staten.

Han är aktuell med ett forskningsprojekt kring Muslimska
Brödraskapets arbete i Sverige finansierat av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Norell är även Adjunct Scholar vid The Washington Institute for
Near East Policy i Washington DC samt Senior Fellow vid The
European Foundation for Democracy i Bryssel.

- - - - - - - - - -

Arrangörer:
Jan Hägglund, Carinne Sjöberg, Björn Kjellsson och Studieförbundet Vuxenskolan