23. november 2019 - 11:00 till 17:00
Dela med dig på:

Fyrisåns Council of All Beings | Uppsala Art Museum | lördag, 23. november 2019

*For English, scroll down.
Hur kan vi leva tillsammans med Fyrisån?
A Council of All Beings
Hur når vi en transformation till en värld där mänskliga behov ingår i större levande sammanhang? Hur hittar vi nya sätt att bemöta och ta hand om Fyrisån? Är det möjligt att skapa en demokrati där andra arter kan representeras? Dagens Fyrisåns Council of All Beings bjuder deltagarna in i en konstnärlig och experimentell workshop som erkänner naturens rättigheter genom att ge röst till Fyrisåns olika varelser.
Council of All Beings är en avslutande workshop i programserien till The Non-Human Animal –Negotiating Bio-relations vid Uppsala konstmuseum i samarbete mellan Climate Change Leadership initiative vid Uppsala universitet. Denna är en serie av sammanlänkade aktiviteter, vilka utforskar relationen mellan människa och andra arter i Uppsala.
Preliminärt schema
11.00 – 12.00 Gemensam introduktion till ”The State of the Fyris River” vid Uppsala konstmuseum, hörsalen
12.00 – 13.00 Utforskande vandring längst Fyrisån mot Ulleråker
13.00 – 14.30 Kreativ lunch vid Hospitalparken (LUNCH INGÅR)
14.30 – 16.00 Council of All Beings workshop 
16.00 – 17.00 Avslutande reflektion med Keri Facer, Zennström professor i Climate Change Leadership
Programmet innehåller sker på både svenska och engelska, det interaktiva rådslaget hålls på svenska. Klä dig i vädertåliga kläder och bekväma skor eftersom vandringen sker utomhus. Föranmälan krävs. I samarbete med Ateljéföreningen Hospitalet.
_____________
How can we live together with the River Fyris?
A Council of All Beings
How do we achieve a transformation into a world where human needs are integrated into larger living contexts? How do we find new ways to meet and care for the River Fyris? Is it possible to create a democracy where other species can be represented? Today's Fyrisån Council of All Beings invites participants to an artistic and experimental workshop that recognizes the rights of nature by giving voice to the river's various creatures and beings.
Council of All Beings is the concluding workshop in the program series for The Non-Human Animal –Negotiating Bio-relations at Uppsala Art Museum in collaboration with the Climate Change Leadership initiative at Uppsala University. This is a series of interconnected activities that explore the relationship between humans and other species in Uppsala. 
Preliminary Schedule
11.00 – 12.00 Introduction to ”The State of the Fyris River” at the Uppsala Art Museum, Hörsalen
12.00 – 13.00 Explorative walk down the River Fyris towards Ulleråker
13.00 – 14.30 Creative lunch at Hospitalparken (LUNCH INCLUDED)
14.30 – 16.00 Council of All Beings workshop 
16.00 – 17.00 Concluding reflection with Keri Facer, Zennström professor in Climate Change Leadership
The day’s activities will be in Swedish and English, with the interactive Council of Beings workshop being led in Swedish. Dress warmly and in comfortable shoes because the walk will occur outdoors. Registration required. In collaboration with Ateljéföreningen Hospitalet.