22. november 2019 - 8:30 till 12:30
Dela med dig på:

Hackathon för skånsk industriell framtid | Ideon Science Park | fredag, 22. november 2019

Ett Hackathon i projektet ”Skånsk Industriell Framtid” - som syftar till att hitta nya lösningar på gamla (och kanske nya) problem.