23. augusti 2018 - 18:00 till 19:30
Ekbergs kulturcafé på Kaleido, Piteå
Dela med dig på:

Möten och myter i psykiatrisk vård | torsdag, 23. augusti 2018

Möten och myter i psykiatrisk vård
Personal i psykiatrisk vård och omsorg kan stödja vid återhämtning genom att arbeta tillsammans med brukare och patienter. Det viktiga är att sätta personen och dennes resurser i centrum. För att komma bort från fostrande och distanserande förhållningssätt krävs att vi gör upp med myter och förlegade föreställningar om vad som hjälper vid psykisk ohälsa.