10. mars 2018 - 13:30 till 16:00
Dela med dig på:

Årsmöte Initiativet | Impact Hub Stockholm | lördag, 10. mars 2018

Härmed kallas du som är medlem till årsmöte. Avsikten är att välja partistyrelse och övriga funktionärer som sedan organiserar partiet inför valet 2018.

Vi lever i en spännande tid där mycket står på spel i världen. Protektionism eller frihandel? Auktoritärt styre eller en fördjupad demokrati? Sverige påverkas naturligtvis av allt detta. Och Sverige är en viktig aktör i världen.

Mot denna bakgrund arbetar Initiativet (IN) med målsättningen att kunna ställa upp till höstens riksdagsval och i de kommuner där vi har bärkraftiga cirklar som grund. Inte bara i Malmö, Göteborg och Stockholm, utan även i många fler kommuner!

Initiativet är organiserat, som andra partier, i form av en ideell förening. Den utser partistyrelse och andra formella funktionärer som på olika sätt verkar för att mobilisera oss inför valet. Mot denna bakgrund är det viktigt, till och med nödvändigt, att du som känner dig manad kommer och bidrar till den demokratiska processen. Ge dessutom valberedningens ordförande Katarina Björk en vink om du är intresserad av att kandidera till något post!

Mejla gärna kring intresse för ett uppdrag i föreningen. Senast den 25 februari behöver Katarina Björk få nomineringen.

Information om årsmötet

Ett årsmöte för en ideell förening är till för dess medlemmar. Du kan bli medlem genom att registrera dig på vår hemsida ‪initiativet.se‬

Plats: Impact Hub, ‪Luntmakargatan 25, 111 37 Stockholm‬

Tid: ‪
13:30‬ Samling
14:00 Årsmötet börjar‬
cirka 16 Årsmötet avslutas
(16-18 Informell teambuilding!)

Anmälan: Obligatorisk anmälan att du avser att närvara på årsmötet. Mejla ‪ senast den 28 februari.‬

Intresserad av att kandidera till någon post? Partistyrelse, eller kanske revisor? Vi behöver många goda krafter! Kontakta Katarina!

Stockholm 2018-01-27
Per Hörberg
För partistyrelsen


Årsmöte för Initiativet, ideell förening, ‪lördagen den 10 mars 2018‬

Dagordning

• Årsmötets öppnande
• Fastställande av röstlängd
• Frågan om årsmötet utlysts enligt stadgarna
• Val av mötesordförande och vice mötesordförande
• Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
• Val av minst två (2) justerare
• Val av tre (3) rösträknare
• Fastställande av dagordning
• Bokslut för avslutande räkenskapsår
• Partistyrelsens verksamhetsberättelse
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen för avslutade räkenskapsår
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av budget
• Motioner
• Val av partiledare
• Val av ledamöter till partistyrelsen
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Årsmötet avslutas.


PS. 1

Vi har två politiska labb inplanerade!

Torsdagen den 1/2 har vi politiskt labb: ”Planetens utmaningar”. Varmt välkommen att kolla in och anmäla dig via

‪Söndagen den 11/2‬ har vi politiskt labb: “Drömmar för välmående och hälsa”. Varmt välkommen att kolla in och anmäla dig via

PS. 2

Är du helt ny till Initiativet, och känner dig nyfiken men oklar på vad allt detta handlar om? Kom på öppen introträff!