22. april 2017 - 12:00 till 15:00
Dela med dig på:

Manifestation för hyresgästernas inflytande vid upprustningar | Norra Latin | lördag, 22. april 2017

Många hyresgäster har inte råd att bo kvar i sina hem efter upprustningar, vilket leder till personliga tragedier och en ökad segregation. Som du kanske vet är dina lagliga möjligheter till inflytande över till vilken standard som din lägenhet ska rustas upp idag starkt begränsade.

Regeringen tillsatte 2015 en utredning om ”stärkt ställning för hyresgäster”. Utredningen kommer nu under våren att presenteras.

Vi inom Hyresgästföreningen är oroliga att de nödvändiga lagändringarna inte kommer att gå igenom riksdagen. Därför uppmanar vi dig att komma till vår manifestation på Norra Bantorget i Stockholms city den 22 april där vi tillsammans ska kräva vår rätt till inflytande över våra hem.

På plats finns sakkunniga från Hyresgästföreningen för dina frågor om upprustningar.

Det kommer även att bli musikuppträdande, ansiktsmålning och hoppborg för barn, samt finnas lättare förtäring till försäljning.


Musik med: Johan Johansson, Ellinor Brolin och Ola Aurell

Talare:
Irene Molina – Bostadsforskare och professor i kulturgeografi
Simon Safari – Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Leif Nysmed (s) – Riksdagsledamot
Sara Öhmam – Hyresgäst vid Valla torg, medlem i samrådsgrupp
Hans Paxal – Hyresgäst i Rikshem, Uppsala
med flera.

Ta gärna med dig familj och dina grannar. Varmt välkommen!