26. maj 2018 - 0:00 till 23:00
Uddevalla, Sweden, Uddevalla
Dela med dig på:

Barnvagnsmarschen 2018 Uddevalla | lördag, 26. maj 2018

Lördagen den 26 maj manifesterar människor över hela landet för allas rätt att överleva sin graviditet. Mödradödligheten måste stoppas!

TID OCH PLATS TILLKOMMER SNART!)

Varmt välkommen, med eller utan barnvagn!

Från Sollefteå till Sydafrika råder det brister i mödrahälsovården. Varje dag dör över 800 kvinnor i världen av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning och allra hårdast drabbas kvinnor som lever i fattigdom och på flykt. Om alla har rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp och reproduktion kan detta förebyggas. För att förändra situationen behövs politisk vilja och resurser. Den 26 maj marscherar vi därför för allas rätt till mödrahälsovård.

Arrangör: Maria Johansson, 076-403 31 85