26. oktober 2020 - 15:00
Varberg, Sweden, Varberg
Dela med dig på:

Certifierad Livscoach utbildning i Varberg | måndag, 26. oktober 2020

CERTIFIERAD LIVSCOACH UTBILDNING

OBS Under Corona Pandemin endast 4.500krOBS Så länge Corona Pandemin håller i sig, så kommer

möjligheten att delta på utbildningen finnas både Live på plats

eller på nätet hemifrån i realtid eller när du har möjlighet.dvs du

väljer tid själv, när du vill göra utbildning. Du kan starta när du vill

Inga utbildningar kommer att ställas in.5 dagars utbildning Sommar erbjudande 17-21/8

5 dagars sommar utbildning i Västerås den 14-18/9 2020

5 dagars utbildning i Varberg den 26-30/10 2020Kostnad 4.500kr detta inkluderar Kost & Logi

om du deltar hemifrån Kostnad 4.000kr

samt studiematerial samt arbetsmaterial..

Det går bra att dela upp kostnadenLivscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i Livscoaching med Kognetiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer. Vår coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Vår Livscoachings modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga ***.Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar.Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.

I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv.Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet. Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling.Utbildningen är upplagd som en 7 dagars utbildning med 70 tim utbildningstimmar. Vi lovar intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som livscoach och uppleva att du "bottnar" i den uppgiften som individuell livscoachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i livscoachningen.Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha. Utbildningen kommer att innebära att du mellan de tillfällen vi träffas också coachar ett antal klienter. Personer som du själv har kontakt med.Målet med utbildningen är att du som Certifierad Livs Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser.

De 11 coach kompetenserna är:Etik och professionalitet

Förtroende och närhet

Aktivt lyssnande

Direkt kommunikation

Utforma handlingar

Framsteg och ansvarstagande

Coaching överenskommelse

Coaching närvaro

Kraftfulla frågor

Skapa medvetenhet

Planera och sätta målCertifieringen

Att bli certifierad livscoach av Livscoach Akademin innebär 70 utbildningstimmar samt 60 dokumenterade livscoching timmar.Bakgrund till utbildningen

I dag tar inte bara OS-idrottsmän, Hollywoodstjärnor och näringslivets höjdare hjälp av Coaching. Trenden har nått även arbetslösa i Gävle, långtids- sjukskrivna i Västerås och vanliga Svensson i GöteborgSjälv har jag funderat en del på varför Coachingen slår igenom så starkt just nu. En förklaring är antagligen dagens stora behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och de existentiella frågorna. Att ha mat på bordet, en partner att älska och ett jobb att gå till är långt ifrån tillräckligt. Förr var det exempelvis helt okej att ha ett jobb som var hyfsat så länge som det betalade bra. I dag vill vi känna att timmarna på jobbet även är meningsfulla och ger glädje. Numera är det även helt okej att gå till psykologen eller familjeterapeuten."Hjärnskrynklandet", som besöken hos dessa professionella yrkesmän kallades för bara några år sedan, är idag något att imponera med på jobbet: "Vad lärorikt det måste vara! Vilka insikter har du fått om dig själv?" kan mycket väl bli en kommentar vid kaffeapparaten.En annan aspekt som har skapat ett behov av Coaching är den ökade pressen på oss medborgare. Vi förväntas att vara supermänniskor, på jobbet och på fritiden. I kaoset av en familjens alla måsten och krav dagishämtningar, fritidsaktiviteter, omformulerade tjänstebeskrivningar på jobbet så kan Coaching kännas som en räddare i nöden. Coaching kan användas till att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och upptäcka nya möjligheter.Coachingtrenden får också bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt "Jag AB". Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi, och uttänkta marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Det svåra är att hitta svaret på dessa komplexa frågor: "Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?" och "Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång åren framöver?". Många tar hjälp av coacher för att hitta svaren.Allt fler företag ser också Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.Det är mot bakgrund av allt detta jag har valt att starta en utbildning av Livscoacher, då dessa behövs och att behovet är stort i vårt samhälle av idag.Hur Livscoaching kan användas

Tanken med livscoaching är att hjälpa dig i livet. Ja, som terapi - men ändå inte. Lära dig att se vilken metod som hjälper dig bäst. Skillnaden mellan livscoaching och terapi kan kort beskrivas så här:Terapi hjälper dig genom att reparera det som är trasigt, livscoaching hjälper dig genom att bättre ta tillvara det friska i dig. Terapi är för dig som lider av en djupare problematik, om du behöver sluta fred med något traumatiskt som har hänt. Terapeuten vill ofta analysera din barndom i syfte att gå till botten med vad som orsakar dina problem. Strategin är att "laga" källan till problemet för att på så sätt få symptomen att försvinna.Kognetiv terapi

Den populära och framgångsrika kognitiva beteendeterapin reparerar också det ofriska, men fokuserar precis som livscoaching på nuet och på framtiden. Att gå till en kognitiv beteendeterapeut är bra om du till exempel vill bli av med blyghet, övervikt eller fobier. Du får "öva" bort dina problem. Du utsätter dig själv för situationer som du tycker är jobbiga, i små doser först, sedan i stegrande svårighetsgrad. Du lär dig att prova alternativa tankar och beteenden för att ta dig förbi ditt grundproblem. Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar framåt: "Vad kan du göra nu?Mentorskap

Är Livscoaching en form av mentorskap? Svaret är nej. En mentor är en person som har de erfarenheter eller färdigheter som du själv behöver. Vill du exempelvis bli egenföretagare, kan en rutinerad, framgångsrik egenföretagare bli din mentor. Relationen bygger helt enkelt på din mentors egna visdomar inom området du vill veta mer om.Livs Coaching

En livscoach kan helt sakna erfarenheter och kunskaper kring varje individs situation. I Livscoaching är den coachade individen experten. Det är ett samarbete där Klienten har svaren och Coachen frågornaDe idéer, insikter och handlingsplaner som föds har sitt ursprung enbart hos den cochade individen. Livscoachingen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner.Till vad används Livscoaching?

Livscoaching används för att hjälpa sig själv och andra människor med allt nedanstående (om än inte på en och samma gång...):· kraftfull metod för att uppnå något som vi går och drömmer om

· ger oss redskap för att hantera och skapa förändringar i våra liv

· stärka vår självkänsla och locka fram det bästa inom oss

· både en inre och en yttre resa i hela vår livssituation

· tar reda på om vi vågar att satsa på vår affärsidé

· skapar insikt och förändring av vår livssituation

· hittar kraften när vi är/håller på att bli utbränd

· skapar insikt och förändring av våra relationer

· förändrar en situation som vi inte är nöjda med

· fokuserar på lösningar istället för på problem

· förbättrar kommunikationen i våra relationer

· får oss att lämna misslyckanden bakom oss

· innebär fokusering på nuet och framtiden

· förbereder oss inför utvecklingssamtalet

· skapar insikt och förändring av oss själva

· ökad självkännedom och medvetenhet

· utvecklar vår förmåga att jobba i team

· tar oss vidare efter en uppsägning.

· fasar in oss i en ny arbetssituation

· ökar vårt personliga välbefinnande

· utvecklar våra ledaregenskaper

· bryta ett negativt vanemönster

· upptäcka outnyttjad potential

· bli bättre på marknadsföring

· bli bättre på att ge feedback

· tar reda på vad nästa steg är

· bli bättre på att fatta beslut

· tar reda på vart vi vill gå

· tar oss vidare i karriären

· utvecklar vår empati

· effektiviserar arbetet

· utvärdering av mål

· öka vår motivation

· upptäcka styrkor

· utveckla styrkor

· förtydliga mål

· hitta nytt jobb

· fatta beslut

· sätta målOm det är en för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva och hur vårt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt , men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus!Vi kanske skulle vilja förändra och förbättra våra relationer. Vi har problem i relationen till någon som står oss nära eller till andra människor i vår omgivning. Vi hamnar alltid i samma relationsmönster.Vi vill finna tillit och kraft till att gå vidare. Vi har blivit uppsagda eller är sjukskriven.Vi vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila. Vi känner att allt går för fort, att vi inte hinner med, att vi lever i en ständig stress, långt ifrån oss själva.Vi skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera. Vi har problem på vår arbetsplats. Vi kanske känner en väldig prestationsångest, är ständigt trött, upplever oss som otillräcklig, jagad. Vi har svårt att slappna av.Vi vill få fäste i det nya. Vår livssituation har förändrats radikalt. Vi har fått barn, vi har kanske separerat, eller genomgår andra omvälvande känslomässiga processer.Vi skulle vilja bli mer närvarande i det som är vår kärna, upptäcka och bejaka oss själva. Vi vantrivs med oss själva, känner att vi av någon anledning inte kan vara den vi är.Vi vill öppna oss för den vi är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla. Vi vet inte riktigt vem vi är. Vi tycker kanske att vi spelar en massa roller, ofta motstridiga, eller en viss roll och är trött på det. Vi har svårt att sätta gränser.Vi vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje. Vi bär på en känsla av meningslöshet och existentiell tomhet, ensamhet. Vi trivs inte riktigt med livet, känner oss aldrig riktigt glada.Vi vill känna oss närvarande och delaktig i vårt liv. Livet är på väg i en riktning dit vi inte vill.Vi vill finna ut vad vi vill och upptäcka hur vi kan förverkliga det som är just vår potential. Vi känner att vi vill växa, utvecklas. Vi vill göra en förändring i vårt liv men vi vet inte riktigt vad vi vill eller hur vi ska gå till väga.Om utbildningen

Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Livs Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen livscoaching mellan träffarna samt specifik livscoach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som Certifierad Livs Coach. Under utbildningen gör du också vissa hemuppgifter i din egen takt. Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning och du som arbetar kan sköta ditt arbete samtidigt som du genomför utbildningen. Det är dock viktigt att du inser att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver tid och engagemang.Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över 7 dagar uppdelat på fyra olika block, på internat måndag-söndag på en kursgård. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden. De specifika ämnen som ingår i de olika blocken återkommer då och då även i de andra blocken.Din egen livsfilosofi styr dig varje dag, den hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och som gäller allt i ditt liv. Nyckeln till att skapa en framgångsrik livsfilosofi är att ha en bra självkännedom. När du vet vem du är och vad du vill ha ut från livet, är det lättare att skapa en egen livsfilosofi.Livsfilosofin byggs inte upp från en enda källa, utan det byggs upp successivt från dina egna upplevelser och insikter och är till ingen nytta om du inte lever som du lär och ständigt förbättrar den. Därför bygger utbildningen på att du genom egen utveckling under utbildningen uppnår de insikter som du behöver för att coacha människor i Livscoaching.Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen till Livscoach är en utbildning som kan användas inom

många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.Utbildningen innehåll:

Utbildningen bygger på fyra olika blockBlock 1.

Vem är du?

Vem är du? Hur lever du?

Varför har du blivit den du är?

Varför lever du det liv du lever?

Förbättra Självbild/Självkänsla/Självförtroende

Identifiera dina begränsande övertygelser

Hur är ditt förhållande till dig själv

Gör upp med dina hjärnspöken.

Inställning och Beteenden.

Att växa som människa

Skapa medvetenhet

Livsföreställningar

Jagföreställningar

Ditt liv hittills

Coaching praktikBlock 2.

Nulägesbeskrivning

Vad befinner du dig nu?

Livskvalitetsprofil/Livsmatris

Din livssyn och värdegrund

Inventering av nuvarande livssituation

Hur är ditt förhållande till din livssituation

Kartläggning av nuvarande livssituation

Att leva här & nu i medvetenhet (Mindfulness)

Hitta dina inre drivkrafter

Vilket är ditt önskeläge

Vilka är dina behov

Hur kan du leva som du vill

Upptäcka vad du verkligen vill

Samtalsmetodik

Utforma handlingar

Kartläggning av tid & pengar

Fastställa hur du vill leva

Fastställa vem du vill vara

Fastställa vad du vill göra

Stress och stresshantering

Hur är din Livsbalans

Värderingar/Livskompass

Coaching närvaro

Ditt varumärke

Ditt yttre livshjul

Ditt inre livshjul

Coaching praktikBlock 3

Coachingens grunder i teori och praktik.

Din egen Coachningsroll

Effektiv samtalsträning.

Aktivt lyssnande och kraftfullt frågande.

Lära sig många olika frågeställningar

Kartläggning: Vad vill du?

Vad är din avsikt, vad vill du uppnå?

Vilka problem eller utmaningar vill du ta itu med?

Vilka kunskaper och kvaliteter vill/behöver du utveckla?

Din egen samtalsstil och kommunikationsstil

Motivationsstärkande övningar

Framsteg och ansvarstagande

Om allt vore möjligt

Etik och professionalitet

Bryta livsmönster

Förtroende och närhet

Skapa medvetenhet

Min kommunikation

Direkt kommunikation

Coaching överenskommelse

Coaching närvaro

Praktisk retorik

Vilken är din verklighet

Vilken är din sanning

Min Mentala melodi

Byte av verklighet

Byte av sanning

Coaching praktikBlock 4

Målformuleringar

Planera och sätta mål

Framträda inför publik

Eget Företagande

Marknadsföring

Livsprocessen

Framtidsfrågor

Kartlägg drömmar.

Formulerad målsättning.

Resultatfokuserad livsplanering.

Att uppnå målen.

Val, beslut och handlingar.

Planera och sätta mål

Mental träning, målbilder

Vårt Mentala Kraftverk

Att lära sig Tänka rätt

Framtidskarta

Framsteg och ansvarstagande

Utforma handlingar

Coaching praktikKjell Haglunds Tio budord

1. Det är meningen att du skall må bra

2. Minns att du har ett val och en fri vilja

3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje

4. Lägg din energi på det du kan påverka

5. Var sann mot dig själv

6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv

7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor

8. Var generös och var det utan baktanke

9. Du är inte ett offer för omständigheterna

10. Upplev, tänk och känn självKjell Haglunds filosofi

• Du är unik

• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv

• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv

• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv

• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta

beslut som leder till att du lever det liv du vill leva

• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemålOmfattning och tider

7 heldagar på internatAntal deltagare

Min 10 max 28 deltagare per kurs

Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.Utbildningskostnad

Privatpersoner 4.500 inkl moms.

Företag/organisationer 4.500:- inkl moms.

Distans utbildningar 4.000kr inkl. momsHela utbildningsavgiften betalas i samband med utbildningsstart

eller dela upp utbildningskostnaden på 5 månader med 900:-/månadAnmälan och frågor angående utbildningen

till Kjell Haglund 0733-280590

Mail: emailKost & Logi ingår i utbildningsavgiftenGodkänd utbildning

För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.Godkänd Diplomerad Livscoach av Livscoachakademin

70 Studietimmar Diplomerad Livscoach.Godkänd Certifierad Livscoach av Livscoachakademin

70 studietimmar + 60 timmar dokumenterad livscoachingUtbildningstart 2019

7 dagars utbildning i Borås den 13-19/5 2019

7 dagars utbildning i Varberg den 4-10/11 2019Kursgårdar

Västerås, VarbergKursledare

Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.mFör mer information och anmälan

Själens Krigare

0733-280590Mail:emaillivscoachakademin.se

kjellhaglund.com

kjellhaglund.se

kjellhaglund.nu