17. oktober 2020 - 9:00 till 15:00
Växjö, Sweden, Vaxjo
Dela med dig på:

Dackes distriktsstämma 2020 | lördag, 17. oktober 2020

KALLELSE

Härmed kallas till distriktsstämma för Dacke scoutdistrikt i enlighet med Scouternas stadgar § 8.10.Stämman kommer att äga rum lördagen 17 oktober 2020 i Växjö.Vi planerar en fysisk träff men om det inte går pga rådande omständigheter sker stämman digitalt.Exakt tid och plats meddelas senare.Stämmohandlingar kommer i enlighet med stadgarna att vara scoutkårerna tillhanda senast tre veckor före distriktsstämman.Handlingarna kommer även att läggas ut på hemsidan.

Hälsningar

Distriktsstyrelsen i Dacke scoutdistrikt